Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik biura przepustek
Kod: 422601
Synteza: Odpowiada za wydawanie przepustek, a także kontrolę tożsamości osób wchodzących na teren objęty kontrolą biura przepustek; kontroluje wjeżdżające i wyjeżdżające pojazdy.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie wniosków o wydanie przepustek stałych, tymczasowych oraz jednorazowych;
  • wydawanie przepustek stałych, tymczasowych oraz jednorazowych zgodnie z instrukcją wydawania przepustek na obszarze objętym nadzorem biura przepustek;
  • przedłużanie okresu ważności przepustek stałych i tymczasowych;
  • anulowanie przepustek stałych i tymczasowych po upływie okresu ich ważności;
  • kontrolowanie tożsamości osób wchodzących na teren objęty nadzorem biura przepustek;
  • kontrolowanie wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów;
  • zgłaszanie wszelkich naruszeń przepisów przełożonym lub w określonych przypadkach policji;
  • dbanie o porządek na terenie biura przepustek;
  • przestrzeganie zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę