Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Informator ruchu pasażerskiego
Kod: 422501
Synteza: Bezpośrednio lub telefonicznie udziela podróżnym informacji na temat komunikacji kolejowej lub autobusowej na terenie kraju i w ruchu międzynarodowym.
Zadania zawodowe: udzielanie informacji o rozkładach jazdy: odjazdach i przyjazdach pociągów czy autobusów, połączeniach, zmianach w rozkładzie jazdy, punktualności kursowania itp.;
udzielanie informacji o taryfach: cenach biletów na przejazd i miejsca rezerwowane, o ulgach taryfowych, przejazdach grupowych, terminach ważności biletów, przerwach w podróży, zmianach terminu wyjazdu, niewykorzystaniu biletów, przedsprzedaży;
udzielanie informacji o przewozie przesyłek (ekspresowych, bagażowych, kurierskich, zwierząt pod opieką podróżnego);
uaktualnianie rozkładów jazdy (nanoszenie poprawek);
bieżące zasięganie informacji o punktualności kursowania pociągów czy autobusów;
zapoznawanie się ze zmianami w przepisach dotyczących komunikacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie pracą informatorów na swojej zmianie;
przyjmowanie reklamacji podróżnych;
poświadczanie niewykorzystania biletów;
prowadzenie książki dyżuru itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę