Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Poborca skarbowy
Kod: 421402
Synteza: Na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych zajmuje się przymusowym ściąganiem zaległości podatkowych, grzywien orzeczonych z mocy ustawy karnej skarbowej, mandatów karnych i innych należności pieniężnych, podlegających z mocy prawa egzekucji administracyjnej.
Zadania zawodowe: pobieranie od zobowiązanych do płatności w ich lokalu należności pieniężnych, łącznie z odebraniem pieniędzy w wyniku przeszukania lub przeprowadzenia rewizji osobistych zobowiązanych, ewentualnie egzekwowanie należności przez zajęcie, odebranie i sprzedaż ruchomości;
spisywanie protokółów o stanie majątkowym zobowiązanych do płatności, o nieściągalności długu i relacji o niemożności przeprowadzenia czynności egzekucyjnych;
dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych na podstawie postanowień o zabezpieczeniu należności przed terminem płatności;
rzetelne i systematyczne rozliczanie się z należności pobranych od osób zobowiązanych do płatności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę