Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sekretarka
Kod: 412001
Synteza: Prowadzi sekretariat, organizuje pracę personelu i bierze w niej czynny udział.
Zadania zawodowe: przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji;
przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji;
obsługa telefonów, teleksów i telefaksów;
przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa;przygotowywanie korespondencji do wysyłki;,br>maszynopisanie, obsługa komputera i posługiwanie się różnymi edytorami tekstu;
odbiór poczty elektronicznej;
obsługa kserokopiarki;
prowadzenie grafiku konferencji i spotkań kierownictwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę