Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Sufler
Kod: 343915
Synteza: Wykonuje prace pomocnicze w zespole artystycznym (teatru, filmu, telewizji), pomagając aktorom w dokładnym przekazywaniu tekstu przez suflowanie, tj. podpowiadanie im tekstu.
Zadania zawodowe: - dokładne zapoznawanie się z całym egzemplarzem reżyserskim sztuki powierzonej do suflowania;
- udział w próbach czytanych, sytuacyjnych, generalnych i przedstawieniach, zgodnie z rozkładem zajęć i harmonogramem pracy;
- czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z tekstem wygłaszaniem kwestii aktorskich;
- suflowanie podczas prób i przedstawień, z uwzględnieniem indywidualnych cech gry danego aktora (odpowiednie poddawanie tekstu);
- dokładna znajomość suflowanego tekstu;
- opieka nad tekstem opracowanym do suflowania;
- wykonywanie innych prac na polecenie reżysera (asystenta reżysera).
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie różnych funkcji pomocniczych w teatrze, na planie filmowym, w TV, nie wymagających uprawnień (garderobiany, portier, bileter itp.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę