Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pirotechnik
Kod: 343910
Synteza: Opracowuje, przygotowuje i realizuje pokazy (widowiska) pirotechniczne na świeżym powietrzu, tzw. pokazy fajerwerków oraz pokazy z zakresu pirotechniki scenicznej z użyciem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania na scenie wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej, telewizyjnej, na koncertach i podobnych imprezach w celu uzyskania efektów specjalnych, jak np.: fontanny iskier, dymy, ogień, odstrzały, wybuchy, itp., z uwzględnieniem określonych przepisami zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie wizji lokalnej miejsc, gdzie mają odbyć się pokazy pirotechniczne, ocena dotycząca możliwości ich wykonania;
 • opracowywanie programu (scenariusza) pokazu pirotechnicznego z uwzględnieniem wymagań klienta;
 • opracowywanie i przygotowywanie scen filmowych z użyciem materiałów pirotechnicznych z uwzględnieniem wymagań scenariusza oraz wskazówek reżysera;
 • dobór materiałów pirotechnicznych niezbędnych do realizacji pokazu z uwzględnieniem ich charakterystyk, parametrów technicznych oraz wymaganych warunków bezpieczeństwa;
 • montaż urządzeń i materiałów pirotechnicznych w miejscu pokazu;
 • szkolenie aktorów i statystów jak w bezpieczny sposób wywoływać efekty pirotechniczne w czasie zdjęć;
 • realizacja pokazu zgodnie z opracowanym programem, z zachowaniem stałej i pełnej kontroli nad jego przebiegiem;
 • kontrola urządzeń i miejsca pokazu / zdjęć bezpośrednio po jego zakończeniu w celu usunięcia ewentualnych niewypałów lub powstałych źródeł ognia;
 • nadzór nad transportem i składowaniem materiałów pirotechnicznych w trakcie całego cyklu przygotowań i realizacji pokazu lub zdjęć filmowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • opracowywanie i przygotowywanie scen, w których występuje broń, zarówno jako rekwizyt nie strzelający, jak i broń strzelająca;
 • szkolenie aktorów jak w bezpieczny sposób obsługiwać broń;
 • informowanie odpowiednich służb o wykonywaniu scen z użyciem broni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę