Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspicjent
Kod: 343904
Synteza: Zajmuje się stroną organizacyjno-techniczną realizacji przedstawienia teatralnego, odpowiadając za stworzenie warunków do jego przygotowania oraz za prawidłowy przebieg spektaklu; kieruje pracą zespołu składającego się z brygadiera sceny, rekwizytora, akustyka, elektryka i pozostałej obsługi.
Zadania zawodowe: - dokładne zapoznawanie się z treścią sztuki powierzonej do prowadzenia;
- wpisywanie do egzemplarza umownych znaków sygnalizujących wejścia i zejścia aktorów ze sceny, zmiany dekoracji, świateł, muzyki, efektów itp.;
- zawiadamianie członków zespołu artystycznego o wszelkich zmianach i rozkładzie zajęć;
- udział w próbach i przedstawieniach, zgodnie z rozkładem zajęć, koordynowanie pracy podległego zespołu obsługi sceny, w celu wykonania wszystkich czynności organizacyjno-technicznych niezbędnych dla prawidłowego przebiegu prób i przedstawień;
- sprawdzanie i odnotowywanie w raporcie z próby lub z przedstawienia obecności osób niezbędnych dla przedstawienia;
- sprawdzanie przybycia aktorów na przedstawienie, natychmiastowe zawiadamianie reżysera, asystenta reżysera i przedstawiciela dyrekcji o nieobecności aktora;
- zawiadamianie członków zespołu artystycznego o dodatkowych próbach, zmianach w obsadzie, nagłych zastępstwach itp.;
- podawanie sygnałów na rozpoczęcie przedstawienia i kolejnych aktów;
- wykonywanie innych prac na polecenie reżysera, asystenta reżysera.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca w administracji teatru lub innych instytucji kultury i sztuki;
- organizowanie innej działalności kulturalnej, w tym amatorskiej, występów estradowych itp.;
- praca organizacyjna na planie filmu i spektakli telewizyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę