Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik galerii / muzeum
Kod: 343302
Synteza: Zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów w muzeach i galeriach;
czuwa nad stanem zachowania obiektów i ich prawidłowego eksponowania;
bierze udział jako pracownik pomocniczy w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum lub galerii;
pomaga w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
obsługuje grupy zorganizowane zwiedzających ekspozycję.
Zadania zawodowe: pilnowanie przydzielonego rejonu ekspozycji muzealnej;
pomoc w utrzymywaniu czystości sal ekspozycyjnych;
czuwanie nad stanem zachowania obiektów i ich prawidłowego eksponowania;
pomoc w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum lub galerii;
pomoc w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów;
obsługa grup zorganizowanych zwiedzających muzeum (wycieczek grup młodzieży i dorosłych);
udzielanie informacji o muzeum i jego ofercie, możliwościach zwiedzania;
obsługa turystów w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez muzea lub galerie;
udzielanie informacji odwiedzającym, rejestrowanie odwiedzających;
obsługa kas i terminali;
współpraca z przewodnikiem ekspozycji.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji przewodnika muzealnego po przeszkoleniu specjalistycznym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę