Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
Kod: 335909
Synteza: Dokonuje kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu samochodowego.
Zadania zawodowe: kontrola dokumentów dotyczących wykonywania transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych;
kontrola dokumentów przewozowych;
kontrola ruchu drogowego w zakresie transportu drogowego, na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;
kontrola przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;
kontrola przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
sporządzenie wniosku pokontrolnego;
przekazanie wniosków z kontroli odpowiednim władzom.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę