Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Stenograf-protokolant
Kod: 334307
Synteza: Za pomocą pisma skróconego wykonuje zapis stenograficzny - stenogram, którego treść powinna być całkowicie zgodna z wypowiedzią mówcy; przeprowadza korektę tekstu co do zgodności z gramatyką i zasadami języka polskiego.
Zadania zawodowe: wykonywanie stenogramu podczas konferencji, zjazdów itp.;
stenografowanie tekstów dyktowanych;
obsługa stenograficzna w biurach (notatki, dyspozycje itp.);
odtwarzanie i przepisywanie stenogramu na maszynie lub przy użyciu komputera albo dyktowanie maszynistce (w przypadku pracy w zespole i natychmiastowego odtwarzania stenogramu);
sprawdzanie wierności tekstu z zapisem stenograficznym oraz znaczenia i pisowni słów, np. w językach obcych;
przestrzeganie właściwej procedury postępowania przy wykonywaniu stenogramów poufnych i tajnych, np. w sądach;
prawidłowa eksploatacja maszyny do pisania lub komputera, wykonywanie prostych czynności konserwatorskich.
Dodatkowe zadania zawodowe: sporządzanie na podstawie stenogramu protokołów i diariuszy;
przyjmowanie korespondencji przez telefon, np. w redakcjach;
po odpowiednim przeszkoleniu pedagogicznym może nauczać stenografii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę