Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik agencji pracy tymczasowej
Kod: 333302
Synteza: Odpowiada za zapewnienie zasobów kadrowych o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach do wykonania określonej pracy na rzecz osób trzecich (fizycznych lub prawnych);
zajmuje się rekrutacją, selekcją i zatrudnianiem pracowników, a następnie oddelegowywaniem ich na określony czas i do wykonania określonej pracy na rzecz innego podmiotu.
Zadania zawodowe: realizowanie zamówień klientów w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych przez poszukiwanie kandydatów do pracy tymczasowej;
prowadzenie rekrutacji pracowników tymczasowych, tj. przygotowywanie ogłoszeń rekrutacyjnych, analiza złożonych aplikacji, prowadzenie selekcji kandydatów oraz prowadzenie wstępnych wywiadów z kandydatami do pracy;
koordynowanie pracy zatrudnionych pracowników tymczasowych, tj. ustalanie grafików pracy i delegowanie zadań;
informowanie pracowników tymczasowych o ich prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących aktów normatywnych regulujących kwestie prawne w zakresie pracy tymczasowej;
prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjnej i dokumentacji personalnej pracowników tymczasowych, tj.: podpisywanie umów, kompletowanie dokumentów, sporządzanie zestawień czasu pracy wraz z miesięcznym rozliczeniem będącym podstawą do wyliczenia wynagrodzenia za pracę;
reprezentowanie agencji pracy tymczasowej, utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z klientami agencji przez organizowanie spotkań biznesowych oraz prowadzenie regularnych rozmów telefonicznych z aktywnymi i potencjalnymi klientami zainteresowanymi zatrudnieniem pracowników tymczasowych;
sporządzanie, zgodnie z wytycznymi klientów, raportów i sprawozdań z zatrudnienia pracowników tymczasowych w danej branży;
asystowanie i uczestniczenie w projektach rekrutacyjnych prowadzonych przez konsultantów oraz współpraca z liderami i kierownikami projektów rekrutacyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługa korespondencji wpływającej oraz wychodzącej przez prowadzenie książki nadawczej oraz zarządzanie elektroniczną pocztą agencji pracy tymczasowej;
współpraca z firmami zewnętrznymi obsługującymi agencję pracy tymczasowej, tj. dostawcami materiałów biurowych, firmami kurierskimi, itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę