Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
Kod: 331105
Synteza: Odpowiada za administrowanie bankowym systemem rozliczeniowym;
zajmuje się obsługą finansowych rozliczeń międzybankowych i międzyoddziałowych.
Zadania zawodowe: administrowanie głównymi systemami clearingowymi: Elixir, Sorbnet, Elbon, Webis, Spiker, ESDI;
obsługiwanie rozliczeń międzybankowych i międzyoddziałowych, tj. księgowanie transakcji oraz generowanie przelewów;
rozliczanie operacji oraz kontrolowanie salda rachunku bankowego;
obsługiwanie zwrotów przelewów oraz zleceń niezrealizowanych;
monitorowanie i zarządzanie eskalacjami, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności przekazywanie ich do kolejnych linii wsparcia IT;
sporządzanie raportów.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę