Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pośrednik finansowy
Kod: 331103
Synteza:
Pośrednik finansowy oferuje klientom produkty i usługi różnych instytucji finansowych.
Pośrednik finansowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy pośrednika finansowego jest wyszukiwanie i oferowanie klientowi najlepszych dla niego produktów finansowych, spośród oferty dostępnej na rynku. Przeprowadza on badanie potrzeb i możliwości finansowych klientów, analizuje tendencje rynkowe i informuje potencjalnych klientów o warunkach i perspektywach rynków finansowych. Działa w celu powiększania i zabezpieczenia majątku klientów. Doradza i uczestniczy w negocjacjach dotyczących warunków wzajemnych świadczeń: struktury kredytów, lokowania akcji i obligacji na rynku finansowym, wskazuje możliwości do zawarcia umowy, kontaktuje się ze stronami transakcji. Pośrednik finansowy rejestruje i przekazuje stronom transakcji zlecenia, wnioski oraz inne dokumenty finansowe dotyczące transakcji, w której pośredniczy. Tworzy bazę ofert produktów i usług finansowych na podstawie podpisanych umów współpracy z wieloma instytucjami finansowymi.
Zadania zawodowe:
  • zawieranie umów o współpracy z instytucjami finansowymi;
  • pozyskiwanie klientów;
  • analizowanie potrzeb finansowych klienta;
  • wyszukiwanie i oferowanie najlepszych dla klienta produktów finansowych;S).
  • rejestrowanie zleceń, wniosków oraz innych dokumentów finansowych dotyczących transakcji i przekazywanie ich kontrahentowi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Osoba wykonująca zawód pośrednika finansowego powinna posiadać wykształcenie średnie ogólnokształcące. Pracodawcy zatrudniający pośredników finansowych zazwyczaj preferują osoby z wykształceniem średnim ekonomicznym lub wyższym ekonomicznym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Posiadanie prawa jazdy nie jest koniecznością, może natomiast ułatwiać pracę w zawodzie. Niektóre instytucje finansowe wymagają przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę