Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor obrony cywilnej
Kod: 325513
Synteza: Planuje i organizuje szkolenie ludności i załóg zakładów pracy w zakresie ratownictwa medycznego, działań przeciwpożarowych oraz postępowania w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i napadu powietrznego; rejestruje członków obrony cywilnej i przydziela im zadania w przypadku zaistnienia wymienionych zdarzeń.
Zadania zawodowe: udział w przygotowywaniu planów osiągnięcia wyższej gotowości organów obrony cywilnej i jej służb, zwiększenia składu osobowego i rozszerzenia działalności organów wykonawczych obrony cywilnej;
udział w przygotowywaniu planów ukrycia ludności w budowlach ochronnych;
przygotowywanie planów zaopatrzenia załóg zakładów pracy i ludności w indywidualne środki ochrony przed skażeniem;
przygotowywanie zestawień prognozowanych skutków napadów powietrznych oraz ustalanie możliwości pracy zespołów ratowniczych w rejonach działania;
przygotowywanie planów udziału formacji samoobrony w działaniach ratunkowych (zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof);
organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń oddziałów obrony cywilnej w symulowanych warunkach zagrożeń;
opracowywanie planów rozśrodkowania i ewakuacji ludności;
opracowywanie planów zabezpieczenia zakładów pracy oraz ochrony dóbr materialnych i kultury przed zniszczeniem;
organizacja i prowadzenie szkoleń teoretycznych w zakresie obrony cywilnej dla kadry kierowniczej i członków formacji O.C.;
planowanie zabezpieczenia technicznego - transportu, materiałów pędnych i narzędzi, wyposażenia, bazy żywieniowej itp. dla różnych wariantów zagrożeń;
sporządzanie sprawozdań z planowania, szkolenia i ćwiczeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę