Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor ochrony środowiska
Kod: 325504
Synteza: Kontroluje realizację ustaw, uchwał i innych przepisów dotyczących ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych;. wykonuje zadania z zakresu utrzymania ładu środowiska.
Zadania zawodowe: kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przez te podmioty ochrony środowiska;
nadzór nad przestrzeganiem uzgodnionych procedur w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego;
wdrażanie nowych regulacji prawnych do działań samorządów lub administracji państwowej;
pełnienie funkcji mediatora w sprawach konfliktowych pomiędzy społeczeństwem, organizacjami ekologicznymi a administracją w sprawach dotyczących środowiska;
współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;
przeprowadzanie audytu ekologicznego i wydawanie certyfikatów ekologicznych;
wykonywanie zadań zleconych przez najwyższe organy ochrony środowiska w kraju;
wykonywanie ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego, strategii ochrony zasobów środowiska, edukacji ekologicznej, ekobiznesu, zarządzania środowiskiem oraz zasobami naturalnymi;
pełnienie funkcji edukatora ekologicznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę