Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
Kod: 315104
Synteza: W imieniu armatora (właściciela) kieruje statkiem i załogą, nadzoruje i odpowiednio ponosi odpowiedzialność za statek, przewożone osoby i ładunek oraz bezpieczeństwo żeglugi.
Zadania zawodowe: realizacja zadań eksploatacyjnych statku;
dbanie o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, konserwację, wygląd zewnętrzny i stan sanitarny;
czuwanie nad należytym zaopatrzeniem statku w paliwo, smary i wodę;
kierowanie pracami za- i wyładunkowymi;
organizowanie i nadzorowanie prac podległych członków załogi;
sterowanie statkiem i wykonywanie manewrów;
obsługa silnika, tj. rozruch, smarowanie, manewrowanie i odstawianie;
utrzymywanie siłowni, mechanizmów i instalacji w pełnej gotowości technicznej;
przechowywanie dokumentów statku oraz przestrzeganie terminów przeglądów w celu odnowienia ważności tych dokumentów;
sporządzanie specyfikacji remontowych statku i współpraca ze służbami armatora w zakresie eksploatacji i remontów statku;
przestrzeganie przepisów w zakresie uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz w zakresie bhp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę