Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Stroiciel fortepianów i pianin
Kod: 311933
Synteza: Dokonuje regulacji mechanizmów oraz strojenia fortepianów i pianin oraz ocenia stan techniczny fortepianów i pianin.
Zadania zawodowe:
 • ocenianie stanu technicznego fortepianów i pianin;
 • dobieranie metody i systemu strojenia fortepianów i pianin;
 • dobieranie narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych podczas strojenia fortepianów i pianin;
 • strojenie fortepianów i pianin różnymi metodami i systemami;
 • dobieranie narzędzi do intonacji fortepianów i pianin;
 • dokonywanie intonacji fortepianów i pianin;
 • dokonywanie korekty czystości i równości stroju fortepianów i pianin;
 • ocenianie czystości stroju fortepianów i pianin;
 • dostosowywanie dźwięczności i brzmienia fortepianów i pianin do warunków otoczenia;
 • przeprowadzanie kontroli artystycznej fortepianów i pianin;
 • dobieranie materiałów, maszyn i urządzeń do wykonania podzespołów fortepianów i pianin;
 • dobieranie narzędzi do montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin;
 • wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów do wykonania podzespołów fortepianów i pianin;
 • wymienianie uszkodzonych mechanizmów i podzespołów fortepianów
  i pianin;
 • regulowanie mechanizmów i podzespołów zgodnie z dokumentacją techniczną fortepianów i pianin;
 • dobieranie przyrządów pomiarowych do pomiaru parametrów technicznych mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin;
 • ocenianie jakości i zgodności wykonywanych prac z dokumentacją;
 • wykonywanie konserwacji i renowacji fortepianów i pianin;
 • ustalanie warunków przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin;
 • opracowywanie kosztorysu strojenia lub renowacji fortepianu lub pianina;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu strojenia fortepianów i pianin.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę