Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Serwisant urządzeń medycznych
Kod: 311907
Synteza: Odpowiada za wykonywanie napraw wyposażenia i urządzeń medycznych;
zajmuje się prowadzeniem konserwacji i kontrolowaniem sprawności technicznej urządzeń medycznych.
Zadania zawodowe: dokonywanie okresowych przeglądów i ocenianie stanu technicznego urządzeń medycznych, w tym także nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie działania urządzeń medycznych;
lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń i usterek urządzeń medycznych;
dokonywanie pomiarów parametrów pracy urządzeń medycznych zgodnie z dokumentacja techniczną;
programowanie analizatorów testów medycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
wymienianie materiałów eksploatacyjnych;
wykonywanie pomiarów i testowanie aparatury i urządzeń medycznych przed dopuszczeniem do użytku;
instalowanie i uruchamianie, serwisowanie, naprawianie i konserwowanie elektronicznej aparatury medycznej;
instalowanie, serwisowanie i naprawianie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych;
sporządzanie raportów i zestawień z wykonanych pomiarów i napraw urządzeń medycznych;
szkolenie użytkowników i doradzanie techniczne z zakresu prawidłowej obsługi elektronicznej aparatury medycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów z wykorzystaniem elektronicznej aparatury medycznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę