Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Instalator systemów telewizji przemysłowej
Kod: 311404
Synteza: Odpowiada za prawidłową instalację systemów telewizji przemysłowej;
zajmuje się serwisowaniem systemów telewizji przemysłowej oraz usuwaniem awarii działania systemu;
przeprowadza analizę potrzeb w celu doboru optymalnych rozwiązań i przygotowaniem projektów instalacji telewizji przemysłowej.
Zadania zawodowe: odbywanie spotkań z klientami w celu dokonania analizy potrzeb doboru optymalnych rozwiązań i przygotowania kosztorysu instalacji telewizji przemysłowej;
określanie funkcji oraz zastosowania urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
wykonywanie instalacji kablowej oraz połączeń elektrycznych zamontowanych urządzeń, w tym także sprawdzanie zgodności połączeń z dokumentacją;
wykonywanie instalacji SSWiN, KD;
wykonywanie instalacji oraz serwisowanie systemów telewizji przemysłowej: IP, HDcctv, analogowej itp.;
wykonywanie pomiarów parametrów instalacji systemów telewizji przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną;
serwisowanie i konserwacja systemów telewizji przemysłowej;
wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu telewizji przemysłowej;
lokalizowanie uszkodzeń i awarii instalacji systemu telewizji przemysłowej;
raportowanie w zakresie zrealizowanych instalacji i innych usług w zakresie obsługi systemu telewizji przemysłowej;
udzielanie wsparcia technicznego dla klientów oraz dla pracowników firmy.
Dodatkowe zadania zawodowe: przygotowywanie ofert handlowych oraz przeprowadzanie prezentacji oferowanych rozwiązań w siedzibie firmy oraz bezpośrednio u klienta;
instalowanie sieci komputerowych i elektrycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę