Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
Kod: 311403
Synteza: Odpowiada za prawidłową instalację systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
zajmuje się serwisowaniem zainstalowanych systemów alarmowych;
diagnozuje i usuwa awarie systemów alarmowych.
Zadania zawodowe: instalowanie i konfigurowanie systemów alarmowych przeciwkradzieżowych, takich jak: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu oraz systemów telewizji przemysłowej (SSWiN, SKD i CCTV);
programowanie systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
tworzenie i utrzymanie ewidencji zainstalowanych systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
formułowanie wskazań dla użytkownika systemów alarmowego przeciwkradzieżowego;
serwisowanie systemów alarmowych niskoprądowych;
dokonywanie okresowych przeglądów systemów alarmowych przeciwkradzieżowych poprzez kontrolowanie poprawności działania systemów na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie działania systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń podzespołów i sprzętu w ramach dokonywania naprawy usterek systemu alarmowego przeciwkradzieżowego;
określanie kodów błędów uruchamiania systemu alarmowego przeciwkradzieżowego;
diagnozowanie, usuwanie awarii i uszkodzeń oraz konserwacja systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
ocenianie stan technicznego systemów alarmowych przeciwkradzieżowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: doradzanie w zakresie zakupu systemu alarmowego przeciwkradzieżowego;
sporządzanie kosztorysu naprawy systemu alarmowego przeciwkradzieżowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę