Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Kod: 311214
Synteza: Nadzoruje przestrzeganie przez zakłady pracy, instytucje i firmy przepisów ochrony przeciwpożarowej; ustala przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, uczestniczy w dochodzeniach dotyczących przyczyn pożaru; przygotowuje analizy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładzie oraz wnioskuje o usunięcie zagrożeń pożarowych; uczestniczy w odbiorach technicznych nowych obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej; prowadzi szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników.
Zadania zawodowe: sprawdzanie i analizowanie sprawności działania automatycznych zabezpieczeń ppoż., alarmowych oraz wykrywających inne lokalne zagrożenie;
przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontrolowanym zakładzie, instytucji, firmie;
wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia pożarem życia lub zdrowia pracowników;
udział w dochodzeniach i badaniach przyczyn pożaru i opracowywanie dokumentacji oraz wniosków dotyczących przyczyn i okoliczności wystąpienia pożaru;
prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązujących zasad i przepisów ochrony przeciwpożarowej, popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej;
prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp dla nowo przyjętych pracowników;
posługiwanie się komputerem i przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontrolowanym zakładzie, instytucji, firmie;
wnioskowanie o nagrody lub kary dla pracowników za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę