Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Spiker radiowy
Kod: 265606
Synteza: Prezentuje programy radiowe, zapowiada programy, przekazuje wiadomości i komunikaty, wygłasza komentarze do prezentowanych programów; dba o dobrą dykcję i właściwe ustawienie głosu.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z tekstem informacyjnym, tekstem komentarza czy zapowiedzią programową;
- dokonanie analizy treściowej tekstu;
- przeprowadzanie prób głosowych;
- formułowanie zapowiedzi i słowa wiążącego w audycjach radiowych;
- recytowanie tekstów literackich (poezja, proza);
- przekazywanie wiadomości i komunikatów;
- prezentowanie wiadomości politycznych, społecznych, artystycznych, ekonomicznych itp. i komentarzy do tych wydarzeń;
- współdziałanie z realizatorem dźwięku i reżyserem audycji radiowej;
- utrzymywanie pośrednich i bezpośrednich kontaktów z odbiorcami programów radiowych; odpisywanie na listy radiosłuchaczy, udział w spotkaniach;
- dbanie o kulturę słowa, sprawność aparatu głosowego, znajomość języków obcych;
- śledzenie wydarzeń politycznych, społecznych, artystycznych; udział w imprezach i spotkaniach z ludźmi reprezentującymi dziedzinę, w której się specjalizuje.
Dodatkowe zadania zawodowe: - zapowiadanie imprez artystycznych na festiwalach, przeglądach, pokazach, koncertach;
- samodzielne realizowanie własnego programu radiowego; przeprowadzanie wywiadów z twórcami, politykami i przedstawicielami różnych grup społecznych, realizowanie reportaży radiowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę