Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Instrumentalista
Kod: 265201
Synteza: Wykonuje utwory muzyczne na jednym lub kilku instrumentach muzycznych (pianino, skrzypce, wiolonczela, harfa, trąbka, saksofon, akordeon itd.), solo lub jako członek zespołu muzyków, podczas przedsięwzięć artystycznych, prezentowanych publiczności w sposób bezpośredni lub rejestrowany na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu; bierze udział w nagraniach utworów muzycznych jako solista lub członek zespołu w warunkach studyjnych dla celów fonograficznych.
Zadania zawodowe:
 • strojenie instrumentu do gry lub korzystanie z pomocy specjalistów stroicieli i korektorów w zależności od rodzaju instrumentu;
 • odczytywanie zapisu nutowego utworów muzycznych podczas gry na instrumencie lub odtwarzanie z pamięci, jeśli wymaga tego rodzaj występu;
 • stałe utrzymywanie sprawności technicznej gry na instrumencie dzięki wykonywaniu ćwiczeń specjalistycznych dla danego instrumentu;
 • ćwiczenie umiejętności gry solowej i zespołowej we współpracy z innymi muzykami;
 • stałe rozszerzanie repertuaru utworów różnych epok i stylów muzycznych, rozwijanie artystycznego wyrazu w wykonywaniu dzieł;
 • udział w próbach do występów artystycznych solowych i zespołowych pod kierunkiem dyrygenta lub reżysera, zależnie od rodzaju przedsięwzięcia artystycznego;
 • wykonywanie publiczne utworów muzycznych solo, w zespole artystycznym muzyków lub z udziałem artystów innych dyscyplin, w różnego rodzaju żywych prezentacjach artystycznych (przedstawienia operowe, teatralne, koncerty na estradzie, widowiska);
 • udział w próbach i nagraniach utworów muzycznych jako solista lub członek zespołu w warunkach studyjnych dla celów fonograficznych;
 • udział w przedsięwzięciach muzycznych i artystycznych rejestrowanych na potrzeby radia i telewizji w przekazie bezpośrednim i do późniejszego odtwarzania.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie zadań aktorskich, jeśli wymaga tego przedsięwzięcie artystyczne, w którym bierze udział (teatr, film, widowisko);
 • popularyzowanie utworów muzycznych w prasie, radio, telewizji lub w Internecie;
 • prowadzenie zajęć z gry na danym instrumencie w szkołach, ogniskach muzycznych lub prywatnie na lekcjach indywidualnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę