Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Scenarzysta
Kod: 264105
Synteza: Przygotowuje teksty literackie przedstawiające akcję i dialogi filmu (fabularnego, dokumentalnego, oświatowego, animowanego) - powstałe samodzielnie lub jako adaptacja powieści, opowiadania czy dramatu.
Zadania zawodowe: - w przypadku dzieła adaptowanego - zapoznawanie się z dziełem literackim przeznaczonym do realizacji filmowej;
- przygotowywanie zarysu koncepcji adaptacji dzieła literackiego na potrzeby filmu;
- opracowywanie koncepcji scenariusza: wybór miejsca akcji, fabuła filmu, ramowa charakterystyka postaci, sceneria wydarzeń itp.;
- opracowywanie dialogów między postaciami utworu oraz didaskaliów;
- przygotowywanie ogólnych wskazówek dla reżysera, dotyczących akcji filmu, zachowania aktorów itp.;
- zgłoszenie scenariusza do zespołu filmowego;
- zapoznawanie się z recenzjami scenariusza, opiniami reżysera i producenta filmu;
- wprowadzanie uzupełnień i poprawek do tekstu scenariusza;
- w przypadku akceptacji scenariusza - zawarcie umowy na jego realizację;
- współpraca z reżyserem w toku realizacji filmu;
- śledzenie wydarzeń filmowych;
- zgłaszanie scenariuszy filmowych na konkursy;
- rozpoznawanie potrzeb rynku filmowego, zainteresowań publiczności, możliwości realizacji określonych filmów przez producentów;
- uczestniczenie w spotkaniach autorskich z publicznością filmową, w życiu literackim i filmowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - recenzowanie scenariuszy nadsyłanych na konkursy;
- uczestniczenie w jury festiwali filmowych;prowadzenie działalności dydaktycznej w wyższych szkołach filmowych i teatralnych;
- uprawianie publicystyki filmowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę