Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Historyk sztuki
Kod: 263303
Synteza: Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.
Zadania zawodowe: - prowadzenie kwerend w muzeach, archiwach i instytucjach mających zbiory dzieł sztuki lub dokumenty;
- udział w urządzaniu wnętrz ekspozycyjnych zabytkami, rekonstrukcjami i nowymi nabytkami;
- prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i wykonywanie opracowań naukowych;sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi;
- nadzór nad prawidłowym eksponowaniem dzieł sztuki;
- opiniowanie i wycenianie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
- udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez własną instytucję bądź pełnienie funkcji komisarza wystaw organizowanych przez inne instytucje;
- prowadzenie katalogu naukowego i kartoteki rzeczowej;
- udział w posiedzeniach komisji muzealnych i architektoniczno-konserwatorskich;
- udział w szkoleniach przewodników po muzeach, galeriach, itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności naukowej w zakresie teorii historii sztuki;
- wykonywanie ekspertyzy w galeriach sztuki i innych instytucjach zajmujących się obrotem dziełami sztuki;
- współpraca z wydawnictwami, ośrodkami dokumentacji zabytków, służbami konserwatorskimi;
- prowadzenie prywatnej galerii lub salonu wystawienniczego;
- prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu historii sztuki;
- praca w charakterze przewodnika po muzeach, galeriach itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę