Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
Kod: 252901
Synteza:
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania identyfikuje zagrożenia, definiuje i wdraża procedury zapewniające bezpieczeństwo oprogramowania.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania odpowiada za bezpieczne działanie oprogramowania wykorzystywanego w firmie lub instytucji. W tym celu realizuje wiele specjalistycznych zadań rozpoczynających się zwykle od zapoznania się z dokumentacją techniczną systemów informatycznych. Na tej podstawie oraz na podstawie wykonanych analiz specjalista weryfikuje projekty informatyczne pod kątem zgodności ze standardami bezpieczeństwa oraz definiuje zasady tworzenia oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa dla zespołów programistów. Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania analizuje środowisko informatyczne w celu wykrycia zagrożeń; instaluje i konfiguruje różnego rodzaju programy narzędziowe do wykrywania zagrożeń, kontrolowania poprawności działania systemów informatycznych, sprawdzania wydajności wykorzystywanych programów; definiuje raporty zagrożeń. Do realizacji tych zadań niezbędna jest dobra znajomość programów monitorujących, systemów operacyjnych, systemów bazodanowych. Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania definiuje i wdraża procedury usuwające zagrożenia i poprawiające bezpieczeństwo oprogramowania; wykonuje testy bezpieczeństwa zarówno dla tworzonych, jak i eksploatowanych systemów. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania współpracuje z administratorem sieci, administratorem systemu operacyjnego oraz innymi specjalistami technologii informatycznych zatrudnionymi w organizacji.
Zadania zawodowe:
  • analizowanie środowiska informatycznego pod kątem identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa oprogramowania;
  • opracowywanie procedur usuwających zagrożenia i poprawiających bezpieczeństwo;
  • wdrażanie procedur bezpieczeństwa oprogramowania;
  • monitorowanie oprogramowania w celu wykrycia zagrożeń;
  • raportowanie i analizowanie zagrożeń;
  • koordynowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania powinien posiadać wyższe wykształcenie techniczne pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków: informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, ekonometria, telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych. Do podjęcia pracy w zawodzie wskazane jest posiadanie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach dotyczących problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w zakresie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę