Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
Kod: 251201
Synteza: Odpowiada za zarządzanie i rozwój aplikacji, w tym opracowywanie usprawnień i utrzymanie działania aplikacji;
zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem usprawnień i projektów technicznych zapewniających wymagany poziom dostępności aplikacji;
zapewnia stabilność aplikacji w systemie informatycznym.
Zadania zawodowe: zarządzanie pojemnością, wykorzystaniem zasobów i wydajnością aplikacji oraz podejmowanie działań na rzecz stałego rozwoju aplikacji;
zarządzanie licencjami, certyfikatami bezpieczeństwa i umowami, które są niezbędne do prawidłowego działania aplikacji;
zapewnianie dokumentacji i bazy wiedzy koniecznej do utrzymania aplikacji oraz implementowanie nowych rozwiązań w oparciu o dostępną dokumentację techniczną;
sporządzanie raportów i zestawień z poziomu danej aplikacji;
zarządzanie kosztami utrzymania aplikacji;
branie udziału w pracach związanych z wdrażaniem aplikacji, w tym przeprowadzanie testów aplikacji;
konfigurowanie aplikacji w celu jej usprawnienia;
współpracowanie z zespołami projektów IT w zakresie modyfikacji i rozbudowy aplikacji, w tym także projektowanie rozwiązań w tym zakresie.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę