Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw mediów interaktywnych
Kod: 243108
Synteza: Zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem kampanii w mediach interaktywnych; podejmuje działania medialne w serwisach społecznościowych; odpowiada za efektywność prowadzonych kampanii i aktualizację zamieszczanych informacji promujących firmę, markę, produkt, itp.
Zadania zawodowe:
 • kreowanie i planowanie strategii kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • poszukiwanie nowych kanałów komunikacji i bieżące reagowanie na aktualne trendy, w tym rekomendowanie zmian dotyczących strategii komunikacji w mediach interaktywnych;
 • wykorzystywanie potencjału mediów interaktywnych do powiększania znajomości marki i produktów;
 • analizowanie treści w szeroko pojętych mediach społecznościowych, prowadzenie kampanii marketingu szeptanego;
 • monitorowanie i aktywne reagowanie na informacje dotyczące marek i produktów firmy w Internecie;
 • podejmowanie działań na rzecz optymalizacji prowadzonej interaktywnej kampanii, np. na Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, platformy blogowe itp.;
 • zarządzanie społecznościami interaktywnymi poprzez pisanie, redagowanie i planowanie tekstów do mediów interaktywnych, w tym także reprezentowanie firm i marek w mediach społecznościowych;
 • aktualizowanie informacji oraz tworzenie strategii komunikacyjnych w ramach mediów interaktywnych;
 • podejmowanie dyskusji na lokalnych forach oraz blogach;
 • sporządzanie analiz i raportów w zakresie efektywności prowadzonych kampanii.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie współpracy z działem obsługi klienta i działem graficznym, mediami i blogerami;
 • animowanie społeczności lokalnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę