Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników
Kod: 242313
Synteza: Zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych; odpowiada za pozyskanie kandydata do pracy tymczasowej zgodnie z oczekiwaniami klienta i uzgodnionym z klientem profilem kompetencyjnym; monitoruje realizację zadań powierzonych pracownikom tymczasowym.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych;
 • prowadzenie i budowanie bazy danych kandydatów do pracy tymczasowej;
 • potwierdzanie wybranym kandydatom do pracy tymczasowej warunków oferty, podpisywanie z nimi umów oraz koordynowanie przepływu dokumentów niezbędnych w dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie obsługi administracyjno-kadrowej pracowników tymczasowych, w tym m. in.: rozliczanie czasu pracy oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa pracy i regulacjach prawnych wynikających z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
 • koordynowanie procesu szkoleniowego zatrudnionych pracowników tymczasowych;
 • wprowadzanie pracowników tymczasowych do realizacji zadań oraz zapoznawanie ich z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w firmie w zakresie organizacji pracy;
 • nadzorowanie i kontrolowanie pracowników tymczasowych z wykorzystaniem systemów mierzących kluczowe wskaźniki jakości, efektywności, produktywności i bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania obowiązujących procedur;
 • zapewnianie odpowiedniego przepływu informacji oraz zarządzanie relacjami pomiędzy pracownikami tymczasowymi a klientem;
 • sporządzanie raportów zgodnie z wytycznymi klienta, obejmujących m.in. analizę danych na poziomie jakościowym i ilościowym w kategoriach: terminowość, ilość oraz jakość realizowanych zadań w stosunku do założonego planu oraz produktywność pracowników tymczasowych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałych relacji z klientami zlecającymi prowadzenie rekrutacji pracowników tymczasowych, m.in. poprzez reprezentowanie interesów klienta, dbanie o jego wizerunek oraz utrzymywanie wysokich standardów świadczonych usług.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie firmy na targach pracy i innych imprezach branżowych mające na celu pozyskanie klientów.
 • poszukiwanie mieszkań dla zatrudnionych pracowników tymczasowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę