Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista integracji międzykulturowej
Kod: 242312
Synteza: Zajmuje się komunikacją oraz procesami integracji środowisk wielokulturowych w środowiskach lokalnych, w firmach i organizacjach międzynarodowych oraz polskich zatrudniających obcokrajowców;
popularyzuje, wyjaśnia i promuje różnice kulturowe;
stosuje instrumenty, metody i strategie współpracy międzykulturowej w organizacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach, zespołach, projektach.
Zadania zawodowe: nawiązywanie kontaktów z określoną i docelową grupą kulturową zamieszkałą w regionie;
firmie międzynarodowej lub organizacji;
rozwiązywanie i niwelowanie konfliktów między społecznościami wielokulturowymi a mieszkańcami regionu;
popularyzowanie wiedzy o mniejszościach etnicznych na danym terenie: jej kultury, obyczajów, odmienności religijnych i kulturowych;
promowanie różnorodności przy jednoczesnym budowaniu integracji obywatelskiej mieszkańców regionu;
pomoc w organizowaniu lokalnych mediów na rzecz mniejszości etnicznych;
stosowanie instrumentów, metod i strategii współpracy międzykulturowej w organizacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach, zespołach, projektach;
integrowanie społeczności wielokulturowych przez organizowanie wspólnych imprez i spotkań mieszkańców regionu z mniejszościami etnicznymi w środowisku lokalnym, firmie lub organizacji międzynarodowej;
reprezentowanie mniejszości etnicznych, jej interesów, potrzeb i oczekiwań w urzędach, władzach samorządowych, organizacjach, mediach;
opracowywanie materiałów informacyjnych o kulturze, zwyczajach i religii społeczności wielokulturowych zamieszkałych w danym regionie;
udzielanie pomocy i świadczenie usług doradczych w życiowych problemach danej mniejszości etnicznej takich jak powrót do kraju pochodzenia, znalezienie pracy, wychowywanie i nauka dzieci.
Dodatkowe zadania zawodowe: zarządzanie społecznościami w regionach wielokulturowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę