Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor rybołówstwa morskiego
Kod: 242213
Synteza: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej nadzoruje - zgodnie z przepisami prawa materialnego - rybołówstwo morskie na polskich obszarach morskich, a także na innych akwenach podległych kompetencji dyrektora urzędu morskiego.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie inspekcji statków rybackich na łowiskach pod kątem posiadanego zezwolenia na wykonywanie rybołówstwa morskiego, używanych narzędzi połowowych, wielkości połowu ryb niewymiarowych;
- przeprowadzanie inspekcji na polskich obszarach morskich w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie wód morskich przed zanieczyszczaniem;
- kontrolowanie miejsc wyładunku i składowania oraz środków transportu w celu stwierdzenia czy wyładowywane, składowane i transportowane ryby odpowiadają normom prawnym dotyczącym wymiaru i okresu ochronnego;
- eliminowanie kłusownictwa poprzez kontrole stałych obwodów ochronnych;
- prowadzenie ewidencji statków rybackich i statystyki połowowej;
- legalizacja dzienników pokładowych statków rybackich;
- wymierzanie - w ramach otrzymanego upoważnienia - kar pieniężnych winnym naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa bądź wnioskowanie o wymierzenie takiej kary przez dyrektora urzędu morskiego;
-współpraca ze strażą graniczną w zakresie przeprowadzania kontroli na polskich obszarach morskich;
- gromadzenie danych, przeprowadzanie analiz oraz formułowanie wniosków dotyczących racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morskimi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w zależności od posiadanych uprawnień pełnienie funkcje kapitana morskiego statku rybackiego lub szefa działu przetwórstwa na uprzemysłowionym statku rybackim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę