Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor nadzoru bankowego
Kod: 242210
Synteza: Podejmuje czynności kontrolne w bankach, m.in. bada wyniki ekonomiczne banków, zgodność prowadzonych operacji z obowiązującymi przepisami, dokonuje oceny sytuacji finansowej banków.
Zadania zawodowe: - badanie wypłacalności, płynności płatniczej i wyników ekonomicznych banków;
- badanie zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych,badanie stosowanego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz rachunków bankowych;
- dokonywanie oceny sytuacji finansowej banków;
- sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę