Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor farmaceutyczny
Kod: 242208
Synteza: Sprawuje nadzór nad warunkami obrotu i jakością produktów leczniczych pozostających w obrocie oraz nad warunkami obrotu wyrobami medycznymi w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach oraz punktach obrotu pozaaptecznego; kontroluje obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1.
Zadania zawodowe: - kontrolowanie hurtowni, aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz innych placówek obrotu pozaaptecznego,
- kontrolowanie aptek zakładowych, szpitalnych oraz działów farmacji szpitalnej,
- kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów Leczniczych i wyrobów medycznych,
- pobieranie oraz kierowanie do badań prób produktów leczniczych gotowych oraz leków recepturowych i aptecznych,
- nadzór nad reklamą działalności aptek oraz punktów aptecznych,
- opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego,
- nadzór na produktami leczniczymi będącymi przedmiotem pomocy humanitarnej
- opiniowanie warunków przechowywania, systemu zabezpieczeń oraz ewidencji substancji kontrolowanych
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
- współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami w zakresie wykonywanych obowiązków,
- wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż,
- współpraca z Policją, Prokuraturą oraz Służbą w zakresie spraw dotyczących nielegalnego obrotu produktami leczniczymi,
- pełnienie roli eksperckiej w postępowaniach prowadzonych przez inne organy w zakresie dotyczącym produktów leczniczych,
- współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie nadzoru nad jakością wyrobów medycznych,
- współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru nad obrotem suplementami diety oraz środkami żywieniowymi w placówkach obrotu produktami leczniczymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę