Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Kod: 242207
Synteza: Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz nad jakością produktów leczniczych.
Zadania zawodowe: - inspekcje warunków wytwarzania importu produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych;
- inspekcje warunków wytwarzania, przetwarzania i przerobu środków odurzających, prekursorów oraz substancji psychotropowych;
- inspekcje warunków wytwarzania substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych;
- opracowywanie raportów z przeprowadzanych inspekcji;
- pobór prób produktów leczniczych do badań laboratoryjnych;
Dodatkowe zadania zawodowe: - akceptacja harmonogramów działań naprawczych;
- wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia/zmiany/cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych;
- wnioskowanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie bądź odmowę wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania;
- wnioskowanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych niezgodności w wyznaczonym terminie lub unieruchomienie wytwórni lub jej części;

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę