Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
Kod: 241308
Synteza: Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną ubezpieczeniową na wypadek starości, ryzyka utraty zdolności do zarobkowania bądź śmierci żywiciela rodziny, w ramach ubezpieczenia społecznego.
Zadania zawodowe: - zapewnianie maksymalnego wpływu środków wynikających z poboru składek do funduszy ubezpieczeniowych;
- przyznawanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub chorobowego;
- realizacja wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- organizowanie prewencji rentowej, w tym rehabilitacji leczniczej;
- opracowywanie prognoz oraz projektów planów finansowych funduszy ubezpieczeń społecznych oraz sprawozdawczości finansowej i statystycznej;
- zarządzanie finansami funduszy ubezpieczeń społecznych;
- sprawowanie kontroli płacenia przez płatników składek i wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie zespołu pracowników realizujących zadania szczegółowe w instytucjach ubezpieczeniowych i służbach kontroli.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę