Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
Kod: 241104
Synteza: Odpowiada za rachunkową obsługę funduszy inwestycyjnych;
zajmuje się przygotowywaniem wyceny portfeli inwestycyjnych oraz księgowaniem operacji dotyczących inwestycji;
kontroluje wewnętrzny obszar transakcji finansowych.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie kalkulacji wartości, tj. sporządzanie wyceny składowych lub całości wartości aktywów netto;
rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu inwestycyjnego na całą wartość danego funduszu;
analizowanie danych pozafinansowych dotyczących funduszy inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wycenę aktywów funduszu;
wycenianie inwestycji na podstawie porównań rynkowych oraz wycenianie przedsiębiorstw na potrzeby realizacji transakcji fuzji i przejęć;
sporządzanie miesięcznych zamknięć funduszu;
sporządzanie raportów okresowych;
tworzenie i zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego m.in. poprzez wykorzystanie modelu CAPM;
dokonywanie pomiaru efektywności zarządzania wartością inwestycji;
sporządzanie raportów z wykrytych błędów i aktywne uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań mających na celu usunięcie powstałych błędów;
podejmowanie działań i proponowanie rozwiązań w celu usprawnienia procesu zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: projektowanie baz danych i tematycznych hurtowni danych raportowo-analitycznych;
aktywne uczestniczenie w testach systemowych aplikacji do wyceny funduszy inwestycyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę