Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw techniki dentystycznej
Kod: 229914
Synteza: Zajmuje się technikami plastycznymi stosowanymi w protetyce, implantoprotetyce, ortodoncji, traumatologii szczękowej; pracuje w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, w ośrodkach naukowo–badawczych zajmujących się techniką dentystyczną, w firmach zajmujących się produkcją materiałów i urządzeń na potrzeby techniki dentystycznej i stomatologii; nadzoruje techniki projektowania konstrukcji protetycznych, ortodontycznych oraz ich wykonawstwa; wykonuje prace ortodontyczne oraz naprawy protez, obturatorów, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy itp.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie procesów technologicznych materiałów i urządzeń do potrzeb  techniki dentystycznej i stomatologicznej;
 • prowadzenie prac badawczych w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej oraz w ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się  techniką dentystyczną;
 • nadzorowanie technik projektowania konstrukcji protetycznych i  ortodontycznych (wytwarzanych z tradycyjnych oraz nowatorskich materiałów stosowanych w protetyce) oraz ich wykonawstwa;
 • wykonywanie uzupełnień protetycznych ruchomych i stałych;
 • wykonywanie epitez twarzowych;
 • wykonywanie szyn wybielających, relaksacyjnych, retencyjnych dla sportowców;
 • naprawianie protez (dostosowywanie płyty protezy, klamry, zębów, podświetlenia), obturatorów, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
 • wykonywanie korekt protez dentystycznych;
 • szkolenie techników dentystycznych i personelu pomocniczego w zakresie biomechaniki i biomateriałów stosowanych w protetyce stomatologicznej;
 • przestrzeganie ustawowych praw pacjentów, zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności naukowej i badawczej w zakresie protetyki stomatologicznej;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie protetyki stomatologicznej;
 • uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach oraz konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę