Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista inżynierii medycznej
Kod: 229912
Synteza: Projektuje urządzenia medyczne, sprawuje nadzór nad nowoczesnym sprzętem medycznym, instalacjami specjalistycznymi i innymi środkami technicznymi stosowanymi w praktyce klinicznej, diagnostyce i terapii; organizuje i wyposaża placówki zdrowia w nowoczesny sprzęt medyczny; wspomaga lekarza we właściwym ich wykorzystaniu; zapewnia prawidłowe i bezpieczne działanie urządzeń.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie urządzeń medycznych (np. sztucznych narządów i protez) oraz specjalistycznych instalacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych;
 • udzielanie konsultacji placówkom medycznym w doborze, zakupie, instalacji oraz naprawach urządzeń medycznych;
 • organizowanie i wyposażanie zaplecza szpitali i innych placówek służby zdrowia w nowoczesne urządzenia medyczne;
 • współpraca z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • udział w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w celu zabezpieczenia bezawaryjnego działania aparatury medycznej;
 • przeprowadzanie audytu zewnętrznego funkcjonowania urządzeń medycznych w placówkach służby zdrowia;
 • promowanie nowoczesnych urządzeń medycznych w placówkach służby zdrowia;
 • utrzymywanie pozytywnych relacji z placówkami służby zdrowia w zakresie wyposażania ich w nowoczesny sprzęt medyczny;
 • udział w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią medyczną;
 • przygotowywanie i prowadzenie seminariów informacyjnych oraz szkoleń o nowoczesnych urządzeniach i sprzęcie medycznym dla lekarzy oraz menedżerów placówek medycznych;
 • stałe doskonalenie swoich umiejętności zawodowych: publikowanie artykułów, prac naukowo-badawczych, udział w konferencjach, seminariach, wykładach oraz szkoleniach dotyczących inżynierii medycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach związanych z inżynierią medyczną;
 • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa handlowego lub wytwarzającego sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę