Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista fizjoterapii
Kod: 229202
Synteza: Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.
Zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie badań diagnostycznych umożliwiających i określających potrzebę i zakres zabiegów fizjoterapeutycznych, kinezyterapii indywidualnej, kinezyterapii ogólnie usprawniającej, terapii zajęciowej itp.;
 • wykonywanie czynności związanych z diagnostyką funkcjonalną układu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego z uwzględnieniem praktycznego przeprowadzania testów wysiłkowych oraz wyznaczeniem optymalnych obciążeń treningowych;
 • zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych i dokonywanie oceny reakcji organizmu pacjenta na wykonywany zabieg;
 • dokonywanie diagnostyki radiologicznej kręgosłupa na podstawie interpretacji zdjęć Rtg pod względem czynności statycznych i dynamicznych;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • dobieranie i dopasowywanie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego pacjentów oraz sporządzanie wniosków na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • organizowanie pracy zespołu rehabilitacyjnego;
 • posługiwanie się nowoczesnymi systemami gromadzenia i przetwarzania danych;
 • prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej;
 • stałe doskonalenie swoich umiejętności poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach naukowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie szkoleń dla członków zespołu rehabilitacyjnego;
 • prowadzenie własnego gabinetu rehabilitacyjnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę