Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Kod: 223207
Synteza: Prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz ginekologiczno-onkologicznej.
Zadania zawodowe: - określanie potrzeb zdrowotnych kobiet i ich rodzin na podstawie informacji dotyczących zagrożeń zdrowia i życia;
- planowanie i realizowanie programów z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i prewencji we wszystkich okresach życia kobiety;
- koordynowanie organizacji szkół rodzenia;
- koordynowanie działań w zakresie przygotowania matek do samoopieki;
- planowanie i wdrażanie programów w zakresie karmienia piersią;
- koordynowanie działań zwiększających wiedzę, umiejętności oraz motywację pacjentek w zakresie samobadania piersi;
- opracowywanie i wdrażanie programów promocyjnych w zakresie zdrowego stylu życia wśród, dzieci, młodzieży i rodziny;
- organizowanie zjazdów, seminariów i konferencji naukowych związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną;
- organizowanie szkoleń z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i prewencji dla członków zespołu terapeutycznego;
- podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i prewencji;
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań związanych z wdrażaniem programów zdrowotnych;
- monitorowanie i ocena efektów wdrażanych programów zdrowotnych;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz wykorzystanie wyników badań w działalności praktycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nauczanie zawodu położnej;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w kształceniu ustawicznym położnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę