Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Położna
Kod: 223101
Synteza: Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
Zadania zawodowe: sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży;
prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu oraz sprawowanie opieki nad noworodkiem;
udzielanie pomocy położniczej w nagłych przypadkach do czasu przybycia lekarza;
prowadzenie profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;
prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;
realizowanie zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej;
nauczanie zawodu położnej;kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę