Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Kod: 222217
Synteza: Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ratujących życie pacjentom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, budowlanych, podczas klęsk żywiołowych, katastrof oraz w nagłych zachorowaniach zagrażających życiu.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie pracy własnej i podległego personelu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • opracowywanie standardów i procedur praktyki zawodowej;
 • prowadzenie i monitorowanie prowadzenia dokumentacji medycznych czynności ratunkowych;
 • ocena stanu zdrowia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej człowieka dorosłego i dziecka w stanach nagłych;
 • prowadzenie farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego szpitalnego oddziału ratunkowego, kierowanie zespołem podstawowym ratownictwa medycznego;
 • nadzorowanie przygotowania i obsługi sprzętu i aparatury ratującej życie;
 • kierowanie akcją ratowniczą w miejscu zdarzenia jednostkowego oraz masowego do chwili przybycia służb specjalistycznych;
 • kontrola i ocena działań ratunkowych;
 • monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów, procedur stosowanych w pielęgniarstwie ratunkowym;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nauczanie zawodu pielęgniarki;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę