Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
Kod: 222208
Synteza: Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów z chorobami nerek, leczonych zachowawczo lub nerkozastępczo oraz po transplantacji nerki.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie i planowanie opieki nad pacjentem nefrologicznym;
 • organizowanie pracy na stanowisku własnym oraz na stanowiskach pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • organizowanie środowiska terapeutycznego nad pacjentem nefrologicznym;
 • modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem nefrologicznym leczonym zachowawczo i nerkozastępczo;
 • opieka nad pacjentem leczonym metodą dializy wewnątrz- i zewnątrzustrojowej (CADO, ADO, HD);
 • opieka nad pacjentem leczonym technikami ciągłymi (hemofiltracji, hemodiafiltracji);
 • opieka nad pacjentem po przeszczepie nerki;
 • przygotowywanie pacjenta nefrologicznego do samoopieki;
 • ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne pacjenta nefrologicznego;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym (lekarzem nefrologiem, psychologiem, rehabilitantem, dietetykiem) w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjentów z chorobami nerek;
 • koordynowanie opieki nieprofesjonalnej oraz współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta nefrologicznego;
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów leczonych nerkozastępczo;
 • współpraca z firmami zaopatrującymi pacjentów w sprzęt niezbędny do zabiegów dializacyjnych;
 • zarządzanie jakością opieki nad pacjentem nefrologicznym, w tym kontrola i ocena jakości pracy własnej i podległego personelu;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami nerek, leczonych zachowawczo lub nerkozastępczo oraz po transplantacji nerki;
 • dokumentowanie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta nefrologicznego;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego oraz wykorzystanie wyników badań w działalności praktycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nauczanie zawodu pielęgniarki;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa nefrologicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę