Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kod: 216503
Synteza: Wykonuje prace geodezyjne na potrzeby obsługi inwestycji inżynierskich oraz prowadzi monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie pomiarów geodezyjnych do celów projektowych;- wyznaczanie w przestrzeni położenia projektowanych budowli i konstrukcji inżynierskich;
- geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych w zakładach przemysłowych, budowy tuneli, budowy i eksploatacji tras komunikacyjnych, budownictwa wodnego itp.;
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;
- pomiary i opracowywanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich;
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- stosowanie metod fotogrametrycznych w pomiarach kontrolnych konstrukcji budowlanych i w pracach inżynierskich.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę