Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier geodeta – geodezja górnicza
Kod: 216502
Synteza: Wykonuje prace mierniczo-geologiczne związane z budową i eksploatacją kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki złożami oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.
Zadania zawodowe: - sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej dla obszarów górniczych;wykonywanie prac geodezyjnych przy budowie kopalń;
- kierowanie pracami geodezyjnymi przy drążeniu szybów górniczych i wyrobisk podziemnych;
- inwentaryzacja wyrobisk podziemnych;określanie wielkości wydobytego złoża;
- kontrola warunków geometrycznych funkcjonowania urządzeń szybowych;
- zakładanie i pomiar osnowy geodezyjnej w kopalni i nawiązanie jej do osnowy naziemnej;
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych służących określaniu wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię (prowadzenie badań deformacji górotworu, powierzchni terenu i budowli);
- inwentaryzacja szkód górniczych poczynionych na powierzchni;
- prowadzenie prac związanych z rekultywacją terenów przekształconych działalnością górniczą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę