Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier elektryk automatyk
Kod: 215104
Synteza: Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
projektuje instalacje elektryczne;
zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.
Zadania zawodowe: projektowanie układów elektrycznych oraz układów automatyki maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej;
przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej układów elektrycznych oraz układów automatyki przemysłowej;
opracowywanie algorytmów sterowania, tworzenie i wdrażanie aplikacji w sterownikach PLC;
kontrolowanie stanu technicznego systemów elektrycznych i automatyki przemysłowej;
utrzymywanie stanu technicznego instalacji elektrycznych i układów automatyki;
nadzór nad eksploatacją układów elektrycznych i układów automatyki przemysłowej, w tym rozwiązywanie bieżących problemów technicznych zaburzających prawidłowe funkcjonowanie systemów elektrycznych i automatycznych;
badanie przyczyn awarii oraz sporządzanie raportów technicznych oraz udzielanie wsparcia technicznego podczas budowy, montażu i testów urządzeń;
diagnozowanie i dokonywanie napraw systemów elektrycznych oraz wykonywanie zmian parametrów pracy sterowników i oprogramowania maszyn i urządzeń;
udzielanie wsparcia technicznego w procesie produkcyjnym;
planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu układów elektrycznych i automatyki przemysłowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania systemów elektrycznych i automatyki przemysłowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę