Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier inżynierii materiałowej
Kod: 214932
Synteza: Przeprowadza badania własności fizykochemicznych materiałów oraz projektuje sposoby ich przetwarzania, w celu polepszenia ich własności użytkowych; opracowuje założenia podstawowe i technologiczne wytwarzania kompozytów materiałowych oraz nowych syntetycznych materiałów; wskazuje i przewiduje zastosowania materiałów istniejących oraz nowo opracowanych; posługuje się współczesną aparaturą badawczą do diagnostyki materiałów; opracowuje nowe metody diagnostyczne; stosuje i ulepsza urządzenia technologiczne służące do przetwarzania materiałów; wdraża swoje opracowania do praktyki produkcyjnej
Zadania zawodowe: - dokonywanie wyboru materiałów oraz sposobów ich przetwarzania pod kątem potrzeb wynikających z obecnych lub przewidywanych zastosowań materiałów oraz konieczności ochrony środowiska naturalnego;
- projektowanie i prowadzenie prac innowacyjnych i badawczych w zakresie ulepszania istniejących materiałów, tj. poprawienia ich własności użytkowych, opracowywanie nowych materiałów oraz kompozytów materiałowych, w tym także kompozytów powłoka/podłoże, wraz ze sposobami ich wytwarzania i przetwarzania, w celu poprawy jakości wyrobów, tworzenia nowych wyrobów, obniżania kosztów produkcji, całkowitego zużycia materiałów podczas produkcji;
- wybór oraz badanie własności fizykochemicznych materiałów, istotnych dla oceny skuteczności procesu przetwarzania oraz dla oceny materiałów znajdujących się w różnych stadiach przetworzenia;
- wybór i projektowanie metodyki badań materiałów, w szczególności opracowywanie sposobów skutecznej oceny właściwości materiałów stosowanych do wytwarzania odpowiedzialnych elementów konstrukcji i części maszyn;
- organizowanie pracy i kierowanie zespołami badawczymi, projektowymi i realizacyjnymi w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - występowanie w charakterze eksperta w zakresie inżynierii materiałowej w sytuacjach wymagających fachowej opinii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę