Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier technologii przetwórstwa skóry
Kod: 214915
Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje przemysłowe procesy obróbki skór oraz produkcji obuwia i innych wyrobów ze skór i materiałów skóropodobnych; prowadzi prace badawcze, projektowe i wdrożeniowe dotyczące technologii wyrobów i stosowania określonych surowców i materiałów oraz urządzeń.
Zadania zawodowe: - opracowywanie dokumentacji technologicznej przetwarzania skór surowych na skóry użytkowe, z włosem i bez włosa;
- opracowywanie dokumentacji technologicznej produkcji obuwia, wyrobów kaletniczych i innych wyrobów ze skór i materiałów skóropodobnych;
- projektowanie, konstruowanie i opracowywanie dokumentacji wzorów obuwia i galanterii ze skóry i innych tworzyw;
- opracowywanie normatywów zużycia surowców i materiałów;
- organizowanie i nadzorowanie produkcji i procesów technologicznych, ustalanie przyczyn występujących nieprawidłowości oraz podejmowanie działań korygujących;
- nadzorowanie właściwej eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń;
- określanie standardów jakości dla surowców i wyrobów oraz procedur kontroli;
- prowadzenie prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych dotyczących nowych technologii i asortymentów wyrobów, surowców i materiałów, maszyn i urządzeń oraz wykorzystania i utylizacji odpadów, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy;
- opracowywanie założeń techniczno-technologicznych do budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów przemysłu skórzanego;
- utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami oraz studiowanie literatury fachowej, celem rozwiązywania istniejących problemów oraz wdrażania postępu;
- opracowywanie artykułów, naukowych referatów i raportów;
- instruowanie podległych pracowników w zakresie stosowania efektywnych metod produkcji, przestrzegania zasad bhp i ochrony środowiska; określanie i nadzorowanie wykonania przydzielonych zadań.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę