Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier kliniczny
Kod: 214908
Synteza: Inżynier kliniczny łączy wiedzę techniczną o stosowanych w medycynie urządzeniach, aparatach i technologiach leczenia z wymaganiami środowiska medycznego; występuje w roli obiektywnego eksperta technicznego w stosunku do świata techniki medycznej.
Zadania zawodowe: - planowanie, w porozumieniu z kierownictwem medycznym oddziałów i klinik, stosowania różnych technologii medycznych;
- uzgadnianie wyboru urządzeń i aparatury niezbędnych w przewidywanych technologiach leczenia (operacjach lub zabiegach);
- uczestniczenie w zakupach urządzeń medycznych przez szpital;
- wdrażanie wspólnie z personelem medycznym nowych technologii leczenia, aż do pełnego ich opanowania;
- sprawowanie nadzoru nad bieżącą eksploatacją funkcjonujących urządzeń, planowanie remontów bieżących i okresowych, dokonywanie przeglądów, zamawianie serwisu lub ekipy wytwórcy w przypadku awarii;
- kontrolowanie warunków bhp, ich spełnienia w stosunku do personelu i pacjentów;
- prowadzenie nadzoru nad działalnością pomocniczego personelu technicznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę