Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna
Kod: 214405
Synteza: Planuje, organizuje i kontroluje produkcję oraz eksploatację przyrządów po- miarowych, metrologicznych, geodezyjnych, do badań technologicznych i wytrzymałościowych, kontrolno-pomiarowych, urządzeń mechaniczno-ptycznych, aparatury nawigacyjnej, mechanicznych elementów maszyn liczących i biurowych, mechanizmów zegarowych; opracowuje założenia konstrukcyjne oraz techniczne i technologiczne dla urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechaniki precyzyjnej oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej;
- opracowywanie założeń projektowych zakładów produkujących urządzenia mechaniki precyzyjnej;
- opracowywanie technologii napraw urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- opracowywanie technologii konserwacji urządzeń automatyki przemysłowej;
- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów okresowych, napraw, konserwacji);
- określanie dopuszczalnych warunków pracy urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- projektowanie narzędzi na potrzeby mechaniki precyzyjnej;
- określanie standardów kontroli zapewniających niezawodną pracę i bezpieczną eksploatację urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne;
- wprowadzanie postępu technicznego i organizacyjnego w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- organizowanie szkoleń podległych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę